دستور استاندار قم برای تکمیل مجتمع ادارات جعفرآباد در ۲۰ روز عملیاتی شد
فرماندار شهرستان جعفرآباد قم با اشاره به افتتاح مجتمع ادارات این شهرستان با حضور استاندار قم گفت: این ساختمان با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با دستور استاندار مبنی بر این که طی مدت ۲۰ روز باید این مجتمع ایجاد شود امروز افتتاح شد.
استاندار تهران: مشکلات ملارد به صورت عملیاتی پیگیری شد
استاندار تهران: مشکلات ملارد به صورت عملیاتی پیگیری شد
استاندار تهران از پیگیری عملیاتی مشکلات شهرستان ملارد خبر داد و گفت: کمربندی غدیر و استقرار ساختمان اداری در ملارد پیگیری می‌شود و باید تلاش کنیم جمعیت هدف برای بازآفرینی مجاب شود و یا استفاده از تسهیلات خانه‌های با استحکام بسازند.
نخستین پایگاه عملیاتی آموزشی اورژانس هوایی کشور راه‌اندازی می‌شود
سرپرست اورژانس استان تهران گفت: نخستین پایگاه عملیاتی آموزشی اورژانس هوایی کشور با قابلیات تعمیر و نگهداری بالگرد راه‌اندازی می شود و همه بالگردهای غیرنظامی که در اورژانس هوایی کشور هستند در این آشیانه تعمیرات، نگهداری و پشتیبانی می‌شوند.
شعار سال 1403 کاریابی دیجیکار