برای اولین بار در استان قم انجام شد:
تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد در رشته بهداشت و ایمنی / لزوم همراهی بیشتر مسئولین استان در راستای توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای

 با برگزاری انتخابات، برای اولین بار در استان قم انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد در رشته بهداشت و ایمنی، با هدف بالابردن کیفی ارائه خدمات به مردم استان، تشکیل شد.

شب یلدا و چهارشنبه سوری از تقویم حذف نشده است
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در اطلاعیه‌ای با تکذیب حذف دو مناسبت ملی از تقویم رسمی کشور اعلام کرد نه تنها هیچ مناسبتی حذف نشده، بلکه شب یلدا و چهارشنبه سوری با توجه به ویزگی‌های فرهنگی و هویتی ایرانیان به تقویم اضافه شده است.