احداث مرکز تولید واکسن‌های پنوموکوک و روتاویروس در دولت سیزدهم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز احداث مرکز تولید واکسن های پنوموکوک و روتاویروس در مجتمع تولیدی، تحقیقاتی انستیتوپاستور در دولت مردمی خبر داد و گفت چنین اقدامی کشور را از واردات این واکسن‌ها بی‌نیاز می‌کند.