دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور : “جمعه امید” به عنوان یکی از مصوبات جدی قرارگاه نشاط اجتماعی کشور هفته آینده در سراسر استان‌ها برگزار می‌شود
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه "جمعه امید" به عنوان یکی از مصوبات جدی قرارگاه نشاط اجتماعی کشور هفته آینده در سراسر استان‌ها برگزار می‌شود‌ افزود: در این پویش تخفیفات ویژه از سوی اصناف ارائه خواهد شد.
استاندار لرستان:  تعیین سرنوشت نظام و کشور به دست خود مردم عصاره و بحث اصلی انتخابات است
استاندار لرستان با بیان اینکه تعیین سرنوشت نظام و کشور به دست خود مردم عصاره و بحث اصلی انتخابات است، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت و امکانات خود برای افزایش مشارکت مردمی در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات استفاده کنند.
کاریابی دیجیکار