درباره ما

ما برای حمایت از تولید داخلی و رشد و توسعه اقتصاد ایران در کنارتان هستیم

رسانه ها می توانند سهم بخش های مهم تولید (صنعت، کشاورزی و خدمات) و تأثیر هرکدام بر روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل تولید به نسبت صحیحی در این بخش ها توزیع و بهترین استفاده ممکن از آنها به عمل آید.

نقش رسانه ها در توسعه علمی و انسانی و رسیدن به توسعه همه جانبه و شناخت نیازمندی های مردم ضرورتی اجتناب ناپذیر است. گاه مردم با اولویت نیازها آشنا نیستند، بنابراین رسانه ها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

نظریه پردازان می گویند یکی از شرط های توسعه اقتصادی، توسعه ارتباطات و اطلاعات است، به گونه ای که تأثیرات رسانه ها در حوزه اقتصاد تا اندازه ای است که رسانه های جدید (مانند اینترنت و به صورت کلی تر فناوری تبادل اطلاعات) به طور کلی با کارکرد اقتصادی و تجاری شکل گرفته اند.

از سوی دیگر ترغیب مردم به استفاده از کالاهای داخلی و معرفی کالاهای با کیفیت و اصلاح فرهنگ و الگوی مصرف کالاهای خارجی یکی دیگر از وظایف خطیر رسانه هاست.

چراکه اطلاع رسانی در این زمینه می تواند در تنظیم بازار و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مؤثر باشد و با حرکتی ملی لطمات وارده از جانب قاچاق به تولید داخلی و حقوق مصرف کنندگان را کاهش دهد.

 

حمایت از تولید و سرمایه ملی

حمایت از تولید و سرمایه ملی مستلزم پیشبرد صحیح سیاست راهبردی اصل 44 قانون اساسی است. چنانچه این سیاست به درستی و به نحوی پیش نرود که بخش خصوصی واقعی و مردمی درگیر آن شود در این صورت نمی توان انتظار زیادی درباره تقویت تولید و سرمایه ملی داشت.

در این راستا اگر تولیدکنندگان داخلی به شعار «ایرانی جنس خوب بساز» عمل کنند، «شعار ایرانی جنس ایرانی بخر» سریع تر تحقق خواهد یافت و مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل تسهیل خواهد شد.

کاهش بوروکراسی و تسهیل جریان تولید و بهبود فضای کسب و کار، ایجاد مرکز اطلاع رسانی در خصوص فرصت های تجاری با استفاده از شبکه سازی و تجمیع اطلاعات رایزن های تجاری، کمیسیون های مشترک، اتاق های بازرگانی مشترک با کشورها و سایت های اطلاع رسانی در اینترنت، کمک شایانی به توسعه صادرات و حمایت از تولید داخلی خواهد کرد.

از دیگر راهکارهای حمایت از تولید داخلی می توان به تعیین و تخصیص نرخ ارز و بهره ترجیحی برای گسترش صنایع در مناطق محروم و نرخ تعرفه پائین تر برای مواد اولیه مصرفی این صنایع، تعیین و پیگیری اهداف مربوط به رشد بهره وری و کاهش قیمت تمام شده در شرکت ها، مؤسسات و سازمان های دولتی و لحاظ کردن کاهش هزینه و زمان لازم برای تولید کالا و ارائه خدمات در عملکرد این قبیل سازمان ها و مؤسسات که منجر به بهبود فضای کسب و کار می شود، اشاره کرد.

 

فرهنگ صادراتی و عزم ملی در زمینه توسعه صادرات

در این راستا ایجاد فرهنگ صادراتی و عزم ملی در زمینه توسعه صادرات و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی امری اجتناب ناپذیر است که رسانه ها می توانند در این زمینه فعالیت های گسترده ای انجام دهند چراکه هرچه مطبوعات در زمینه اطلاع رسانی و گزارش عملکرد دستگا ه های دولتی و مؤسسات غیر دولتی دقیق تر عمل کنند، زمینه فساد و رانت جویی درکشور محدودتر، خادمان دلگرم و متخلفان دلسرد می شوند.

رسانه ها می توانند با معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کشور نقش مهمی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی و افزایش اشتغال ایفا کنند. آنان با معرفی شیوه های جدید تجاری و منافع حاصل از آن می توانند بر تقویت مزیت رقابتی و کاهش قیمت تمام شده مؤثر باشند.

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید و تجارت

از سوی دیگر رشد فناوری های ارتباطی در دهه های اخیر و همه گیرشدن آن در بین عموم مردم و کسب و کارهای مختلف اثرات انکارناپذیری بر اقتصاد، تجارت، تولید، فرهنگ و ارتباطات جمعی داشته است که از جمله اثرات آن در بخش تولید و تجارت می توان به شکل گیری مدل های جدید تجاری، بهبود کارایی و اثربخشی مدل های تجاری سنتی، بهبود کارایی زنجیره تأمین کالاهای اساسی، شفافیت در بازار و… اشاره کرد.

بخش های مختلف تجاری و تولیدی نیز می توانند با استفاده از فناوری های یاد شده، کارایی فرایندهای تجاری خود را بهبود بخشند.

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید و تجارت سبب کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت تصمیم گیری، توسعه صادرات با پیاده سازی پنجره واحد تجاری، ورود به بازارهای جدید و بهبود مکانیزم های حاکم بر بازار از طریق افزایش رقابت می شود.

بر این اساس می توان گفت که اهمیت مطبوعات تا بدانجاست که ازآن به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می شود. امروزه جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در کنار شاخصه های اقتصادی بر معیار آموزش و اطلاعات و در حقیقت عنصر دانایی اجتماعی تأکید کند.

دستگاه ‌ها و شرکت ‌های دولتی نقش مهمی در حمایت از تولید و رونق اقتصاد ملی دارند. قدم اول برای حمایت از کسب‌ و کارهای داخلی و ملزم کردن دستگاه ‌های دولتی برای خرید کالای داخلی، قانون‌ گذاری است.

در ایران نیز برخی قوانین در راستای مدیریت واردات، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه و تنظیم تعرفه وضع شده است، اما در مرحله اجرا و مدیریت، نتایج خوبی مشاهده نشد.

بخش دیگر قانون ‌گذاری برای حمایت از کسب ‌و کارهای داخلی، مربوط به خرید تجهیزات و خدمات شرکت‌ های دولتی از تولیدات داخلی است.

، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور»  سال ۱۳۹۱ در این راستا و توسط مجلس تصویب شد.

از سوی دیگر در سال ۱۳۹۰ و همچنین سال ۱۳۹۷ برای چندمین بار قانون «ممنوعیت خرید کالاهای مشابه داخلی برای دستگاه ‌های دولتی» تصویب گردید.

با این حال، این قوانین در عمل به دلیل نبود سازوکار اجرایی، نحوه نامناسب الزام به اجرا، نبود نظارت بر اجرا و بررسی میزان اجرا، ناموفق بوده‌ اند.

سال 1402سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری و نقشه راه و چشم انداز یک ساله کشور ترسیم شد.

با توجه به شعار سال های اخیر، متوجه می شویم که فرایند نام گذاری از نظم مهندسی دقیقی برخوردار است.

سال «مهار تورم و رشد تولید»، پیش نیازش حمایت از کالای ایرانی و خرید کالای داخلی همچنان در اولویت است و رسانه های مکتوب و برخط و همچنین رسانه ملی باید برنامه ها، تبلیغات و فرهنگ سازی هایشان در امتداد همان مسیر حمایت از کالای ایرانی باشد که منجر به توسعه و ثبات اشتغال و کارگران ایرانی و در نهایت ، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود.

رشد تولید کالاهای داخلی بدون فعالیت مثمر رسانه ای ممکن نیست و این رسانه ها هستند که می توانند با استفاده از کارکردهای اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی خود برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد ملی به حرکت درآیند.

رسانه ها باید به کمک تولیدکننده و مصرف کنننده داخلی بیایند و برحسب وظیفه ذاتی خود به عنوان یک میانجی و حلقة واسطی عمل کنند که کالای وطنی را به مصرف کننده داخلی و حتی خارجی برسانند.

مراحل اقناع مخاطب و پذیرش مصرف کالای داخلی که به رشد تولید منجر می شود، کار ساده ای نیست.

برای رونق تولید رسانه های ما باید گام های متعددی بردارند. تغییر نگرش و باور مردم به کالاهای داخلی فرایندی است که به صورت اتفاقی و ناگهانی شکل نمی گیرد.

آگاهی از تولید و ویژگی ها و قابلیت کالای ایرانی برای مصرف کنندگان ایرانی گام ابتدایی است.

در خیلی از مواقع مردم از وجود برخی کالاهایی ایرانی و قابل رقابت بودن آنها با کالاهای خارجی اطلاعات کافی ندارند، کارکرد اطلاع رسانی رسانه ها برای معرفی انواع و اقسام کالاهای ایرانی باید به صورت حداکثری مورد استفاده قرار گیرد.

ظرفیت اطلاع رسانی رسانه ها برای انواع تولیدات ساخت ایران با وجود تعداد زیاد رسانه های صوتی، مکتوب و مجازی در داخل کشور ظرفیت کمی نیست.

در گام دوم رسانه ها باید بتوانند برای اقناع مخاطب ایرانی، انگیزه و علاقه به کالای وطنی را در او ایجاد کنند.

این مرحله از کار رسانه ای ظرافت و هنرمندی های خاصی می طلبد.

تولید پیام رسانه ای و استفاده از ظرفیت آموزشی و سرگرمی رسانه ای برای ارسال پیام مستقیم و غیرمستقیم به مخاطب هدف کار پیچیده اما تاثیرگذاری است که این مهم نیاز به مشارکت قوی و هماهنگ رسانه ها را دارد.

بیان چرایی و چگونگی تولید یک کالای ایرانی در این مرحله صورت می گیرد که می تواند قابلیت ها و مزیت های کالاهای داخلی را نسبت به کالای خارجی نشان دهد و اهمیت کار و کارگر ایرانی را بازنمایی کند.

رسانه باید از تولیدکننده کالا افزایش قابلیت ها را مطالبه کند و از طرف دیگر قدرت افکار عمومی را در مصرف یک صدای کالای ایرانی برای رشد تولید طلب کند.

گام سوم اقناع مخاطب با جریان سازی رسانه ای همراه است.

کمپین های متعدد رسانه ای برای مصرف کالای ایرانی باید شکل بگیرد. رسانه ها باید گروه های مرجع جامعه را برای جریان سازی در خصوص مصرف کالای ایرانی به صحنه بیاورد و موج رسانه ای رونق تولید را در جامعه ایجاد کند.

از آنجا که رسانه ها به عنوان ابزاری مفید می توانند با استفاده از آخرین پدیده های علمی، زندگی همراه با پیشرفت و موفقیت را برایمان به ارمغان آورند، با تحت پوشش قرار دادن بخش عمده ای از اوقات فراغت مردم، به یکی از مهم ترین وسایل افزایش آگاهی و اثرگذارترین ابزار تبلیغی تبدیل شده اند.

به همین خاطر، از رهگذر رسانه ها، انسان ها رفتارهای خود را بر اساس الگوهای برگرفته از رسانه سامان می بخشند و لذا رسانه ها با آگاهی بخشی و تبین اهمیت استفاده از تولیدات داخلی و با ایجاد فرهنگ صحیح مصرف مردم و نهادینه کردن آن در سطح جامعه، در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» و ترغیب مردم به استفاده از تولیدات داخلی سهم بسزایی دارند.

کاریابی دیجیکار