تقویت همکاری‌های مشترک با اتاق بازرگانی برای رفع موانع تولید در استان قم
مدیرکل بازرسی استان قم خبر داد تقویت همکاری‌های مشترک با اتاق بازرگانی برای رفع موانع تولید در استان مدیرکل بازرسی استان قم گفت: سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی قم برای ایجاد نقطه مشترک در حمایت از تولید و کسب‌وکارها در آینده همکاری تنگاتنگی خواهند داشت.
رئیس اتاق اصناف ایران: سامانه «نوین اصناف» منجر به تعطیلی اتحادیه‌های صنفی نمی‌شود
رئیس اتاق اصناف ایران: سامانه «نوین اصناف» منجر به تعطیلی اتحادیه‌های صنفی نمی‌شود
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با ورود سامانه صدور مجوزها، هیچکدام از اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور تعطیل نخواهد شد و ایرادات سامانه برطرف خواهد شد.
رئیس اتاق ایران و چین: حداقل ۳ برابر رقم کنونی می‌توانیم با چینی‌ها تجارت کنیم
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه حضور چین در ایران در قالب سند جامع ۲۵ ساله، نه خاکی از کشورمان به توبره کشیده و نه ایران مستعمره چین می‌شود، گفت: در بدترین شرایط تحریمی با چینی‌ها حدود ۲۴ میلیارد دلار تجارت داشته‌ایم و حداقل ۳ برابر رقم کنونی می‌توانیم با چینی‌ها تجارت کنیم.
شعار سال 1403 کاریابی دیجیکار