آیا بحران گاز در اروپا پایان یافته است؟

آیا بحران گاز در اروپا پایان یافته است؟

کشورهای اروپایی بعد از جنگ روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند وابستگی خود را به واردات انرژی از روسیه را کاهش دهند ولی به نظر می‌رسد مشکلات زیادی در فصول سرد سال در انتظار آنها باشد.

ماموریت رئیس‌جمهور به مخبر برای حمایت مالی از تولیدکنندگان

ماموریت رئیس‌جمهور به مخبر برای حمایت مالی از تولیدکنندگان

رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت پیشنهاد کرد برای شتاب بخشیدن به پیشرفت اجرایی رشد تولید در کشور، جلسه‌ای متشکل از اعضای اقتصادی دولت و با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و همه امکانات و ظرفیت‌های مالی موجود در کشور به دقت مرور شده و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان احصا و ارائه شود.

آیا بحران گاز در اروپا پایان یافته است؟
کشورهای اروپایی بعد از جنگ روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند وابستگی خود را به واردات انرژی از روسیه را کاهش دهند ولی به نظر می‌رسد مشکلات زیادی در فصول سرد سال در انتظار آنها باشد.
ادامه اخبار